Aktuality

Nu Skin poskytuje humanitárnu pomoc Japonsku a Ekvádore

Spoločnosť Nu Skin pomáha ľuďom zasiahnutým nedávnym zemetrasením v Japonsku a Ekvádore. Poskytla okamžitú pomoc formou daru vo výške 20,000 USD pre zaistenie základných potrieb pre postihnutých prírodnými katastrofami. Nadácia spoločnosti zároveň prijíma online dary, ktoré sú a budú použité pre dlhodobé účely obnovy oboch zemí. Distribútori a zákazníci Nu Skin môžu prispieť na dobrú vec online v neobmedzenej výške od 1 USD. Nu Skin zároveň pracuje s lokálnymi partnermi v Japonsku a Ekvádore a identifikujú najdôležitejšie potreby, kam sa peniaze priebežne investujú. Všetky dary a darcovia budú zahrnutí v zozname darcov.

Poslaním spoločnosti Nu Skin je byť silou konajúcou dobro po celom svete a spoločne s obchodnými lídrami, zamestnancami a zákazníkmi podporovať záchranné práce na základe konkrétnych potrieb ľudí zasiahnutých prírodnými katastrofami.

Viac informácií na: www.forceforgood.org


publikované: 17.05.2016

Členovia ZPP

ZPP je členom

WFDSA
Zväz obchodu SR
Seldia