Združenie priameho predaja

bolo založené v roku 1995 a je hlavným
predstaviteľom priameho predaja na Slovensku

203213

Počet predajcov na Slovensku

185000

Obrat priameho predaja na Slovensku v tis. €

Priamy predaj ponúka jedinečnú príležitosť pre rozvoj drobného podnikania. Je flexibilnou voľbou pre viac ako 203 tisíc ľudí na Slovensku. Umožňuje priamym predajcom vykonávať podnikanie podľa vlastných časových možností pri rešpektovaní záväzných pravidiel o etickom správaní a platných právnych predpisov.

06
Jun
2023

Mary Kay je SUPERBRAND

Mary Kay opäť obhájila titul SUPERBRANDS pre rok 2023 a získala prestížne ocenenie v Českej aj Slovenskej republike v kategórii Dekoratívna kozmetika.

09
May
2023

Ako je to s priamym predajom a jeho ekonomickou udržateľnosťou?

"Priamy predaj nie je obchodný model, ktorý by sa dal prevádzkovať dlhodobo." Toto tvrdenie môžete počuť pomerne často, však? V dôsledku toho vyvoláva váhanie u investorov, ktorí zvažujú investovanie do tohto odvetvia, aj u jednotlivcov, ktorí uvažujú o začatí podnikania s priamym predajom.

Etický kódex ZPP

Združenie priameho predaja podporuje najvyššie štandardy ochrany spotrebiteľa v oblasti priameho predaja. Etický kódex ZPP stanovuje podmienky riadneho, korektného a etického správania subjektov priameho predaja t. j. členských spoločností a ich predajcov. Obsahuje tiež ustanovenia o právach spotrebiteľov, riešenie prípadných sporov a sankčné opatrenia, pre spotrebiteľa je zárukou seriózneho jednania podľa vopred známych pravidiel.

Čítať viac
Image Description

Ako sa stať členom

O členstvo v združení sa môžu uchádzať iba právnické osoby so sídlom v Slovenskej republike.

čítať viac
Image Description

Legislatíva

Hlavné právne predpisy týkajúce sa priameho predaja.


Prehľad zákonov
Image Description

Ako vybavaiť sťažnosť

Domnievate sa, že došlo k porušeniu Etického kódexu?


čítať viac

Členovia ZPP

ZPP je členom

WFDSA
Zväz obchodu SR
Seldia