Združenie priameho predaja

bolo založené v roku 1995 a je hlavným
predstaviteľom priameho predaja na Slovensku

203734

Počet predajcov na Slovensku

164000

Obrat priameho predaja na Slovensku v tis. €

Priamy predaj ponúka jedinečnú príležitosť pre rozvoj drobného podnikania. Je flexibilnou voľbou pre viac ako 203 tisíc ľudí na Slovensku. Umožňuje priamym predajcom vykonávať podnikanie podľa vlastných časových možností pri rešpektovaní záväzných pravidiel o etickom správaní a platných právnych predpisov.

26
Nov
2019

Stretnutie s europoslancami v Bruseli

5. novembra 2019 usporiadala európska asociácia priameho predaja Seldia recepciu pre novozvolených členov Európskeho parlamentu a ďalších úradníkov EÚ, aby sa zoznámili s priamym predajom a jeho prínosy pre európsku spoločnosť a hospodárstvo.

28
Oct
2019

Svetová federácia asociácií priameho predaja

Svetová federácia asociácií priameho predaja (WFDSA), založená v roku 1978 prostredníctvom 12 asociácií priameho predaja, je poprednou medzinárodnou nevládnou dobrovoľnou organizáciou zastupujúcou celosvetový priemysel priameho predaja vo viac ako 170 krajinách.

Etický kódex ZPP

Združenie priameho predaja podporuje najvyššie štandardy ochrany spotrebiteľa v oblasti priameho predaja. Etický kódex ZPP stanovuje podmienky riadneho, korektného a etického správania subjektov priameho predaja t. j. členských spoločností a ich predajcov. Obsahuje tiež ustanovenia o právach spotrebiteľov, riešenie prípadných sporov a sankčné opatrenia, pre spotrebiteľa je zárukou seriózneho jednania podľa vopred známych pravidiel.

Čítať viac
Image Description

Ako sa stať členom

O členstvo v združení sa môžu uchádzať iba právnické osoby so sídlom v Slovenskej republike.

čítať viac
Image Description

Legislatíva

Hlavné právne predpisy týkajúce sa priameho predaja.


Prehľad zákonov
Image Description

Ako vybavaiť sťažnosť

Domnievate sa, že došlo k porušeniu Etického kódexu?


čítať viac

Členovia ZPP

ZPP je členom

WFDSA
Zväz obchodu SR
Seldia