Združenie priameho predaja

bolo založené v roku 1995 a je hlavným
predstaviteľom priameho predaja na Slovensku

209655

Počet predajcov na Slovensku

168000

Obrat priameho predaja na Slovensku v tis. €

Priamy predaj ponúka jedinečnú príležitosť pre rozvoj drobného podnikania. Je flexibilnou voľbou pre viac ako 209 tisíc ľudí na Slovensku. Umožňuje priamym predajcom vykonávať podnikanie podľa vlastných časových možností pri rešpektovaní záväzných pravidiel o etickom správaní a platných právnych predpisov.

20
Apr
2021

Nová vyhláška ÚVZ - rúška

Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil Vyhlášku č. 175/2021 zo dňa 15. apríla 2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, s účinnosťou od 19. apríla 2021, ktorú Vám prikladáme v prílohe.

09
Apr
2021

Voľba predstavenstva Zdurženia priameho predaja

Združenie priameho predaja zvolilo na svojej marcovej členskej schôdzi do funkcie členov predstavenstva opätovne pani Luciu Záleskú, National Sales Director PartyLite CEE / CZ / SK / Poland a pani Ildiko Dikošovú, generálna riaditeľka spoločnosti Amway CZ, SK, HU, SLO, HR.

Etický kódex ZPP

Združenie priameho predaja podporuje najvyššie štandardy ochrany spotrebiteľa v oblasti priameho predaja. Etický kódex ZPP stanovuje podmienky riadneho, korektného a etického správania subjektov priameho predaja t. j. členských spoločností a ich predajcov. Obsahuje tiež ustanovenia o právach spotrebiteľov, riešenie prípadných sporov a sankčné opatrenia, pre spotrebiteľa je zárukou seriózneho jednania podľa vopred známych pravidiel.

Čítať viac
Image Description

Ako sa stať členom

O členstvo v združení sa môžu uchádzať iba právnické osoby so sídlom v Slovenskej republike.

čítať viac
Image Description

Legislatíva

Hlavné právne predpisy týkajúce sa priameho predaja.


Prehľad zákonov
Image Description

Ako vybavaiť sťažnosť

Domnievate sa, že došlo k porušeniu Etického kódexu?


čítať viac

Členovia ZPP

ZPP je členom

WFDSA
Zväz obchodu SR
Seldia