Združenie priameho predaja - Logo
Združenie priameho predaja
Kopčianska 10
851 01 Bratislava
slovensky | english

Tlačová správa: Verme originálom, má to význam...

Tlačová správa: Verme originálom, má to význam...

Tlačovú správu v PDF formáte si môžete stiahnut tu.

Členovia Združenia priameho predaja (ZPP) odporúčajú svojim zákazníkom kupovať výrobky uvedených značiek na území Slovenskej republiky priamo od jednotlivých spoločností a ich oficiálnych priamych predajcov.

Týmto postupom predídete obstaraniu neoriginálneho výrobku, ktorého vlastnosti nezodpovedajú štandardom kvality výrobkov jednotlivých členov ZPP a máte zaistenú garanciu pôvodu, zdravotnej neškodnosti a účinnosti týchto výrobkov.

Všetky členské spoločnosti Združenia priameho predaja spája dlhoročná tradícia a pozitívna povesť na slovenskom trhu, za ktorú vďačia predovšetkým kvalite svojich výrobkov a profesionalite svojich priamych predajcov. K základným hodnotám ZPP a všetkých jeho členov patrí etika, dôvera a istota.

Za výrobky nakúpené z iných ako vyššie uvedených zdrojov nenesú spoločnosti patriace do Združenia priameho predaja zodpovednosť a nemožno na ne uplatniť u členských spoločností ZPP reklamáciu, záruku alebo špecifický garančný program pripravený pre zákazníkov jednotlivých členských spoločností ZPP.

Odporúčame kupovať iba originálny tovar členských spoločností ZPP výhradne od oficiálnych priamych predajcov týchto spoločností.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na emaile: zpp@zpp.sk